Činnost a projekty

Označení hromadného hrobu na židovském hřbitově

Vypracovaly jsme projekt na označení hromadného hrobu z transportu smrti, který proběhl v lednu 1945. Projekt plánujeme po schválení památkáři realizovat společně s Matana, a. s.

Pravidelné úklidy na židovském hřbitově v Přistoupimi

Zpravidla dvakrát do roka se potkáváme v neděli dopoledne při úklidu na židovském hřbitově, kde sekáme trávu a především odstraňujeme a odvážíme břečťan. Nejbližší úklid najdete v sekci Aktuality. Všechny úklidy hlásíme vlastníkovi hřbitova Matana, a. s. a postupujeme s maximálním ohledem na bezpečnost i úctu k židovské víře a zemřelým (muži jsou vybízeni k pokrytí hlavy). Akce není vhodná pro děti. Zajišťujeme občerstvení. Nářadí a rukavice si nosí účastníci sami – nejvhodnější jsou srpy, mačety a velké nůžky.

Záhon u tismické Madony na návsi

V dubnu 2019 jsme vysadili záhon u Panny Marie na návsi. Do záhonu jsme koupili rostliny v hodnotě cca 2 000 Kč, velkou část rostlin jsme posbírali na svých zahradách. Obec Přistoupim uhradila mulčovací kůru. Ať nám všem záhon slouží k potěše oka co nejdéle!

V roce 2020 se má záhon čile k světu!

Pamětní deska obětem holocaustu v Přistoupimi

Barbora Veselá, naše místopředsedkyně, od roku 2013 usilovala o vznik pamětní desky obětem holocaustu v Přistoupimi. Vypátrala jména 10 židovských přistoupimských obyvatel, kteří se po válce nevrátili domů. Dalších 5 jmen na desku přibylo po konzultaci s paní Evou Klementovou, která doplnila tato jména ze své rodiny.

Dne 24. 9. proběhlo slavnostní odhalení desky. Akce se zúčastnila starostka obce paní Vladimíra Brychová, zástupce židovské obce chazan Rafael Rod, který přednesl modlitbu za mrtvé, a dále také řada účinkujících: Oleksandra Jarišová zahrála na kytaru, Sabina Falteisková na flétnu, Rudol Kvíz přednesl báseň Jaroslava Seiferta. Po slavnostním odhalení následovala prohlídka místního židovského hřbitova s panem Jaroslavem Achabem Haidlerem. Všem účinkujícím tímto děkujeme!

Deska je autorským dílem Barbory Veselé. Je odlita z laminátu v úpravě bronz, aby se předešlo případným krádežím. Celková hodnota projektu pamětní desky je 90 000 Kč. Tuto částku se nám však sehnat nepodařilo, proto cena za vytvoření vzoru k odlití horní desky byla paní Veselou stanovena sponzorsky. Samotné odlití stálo bezmála 60 000 Kč. Částku 40 000 Kč jsme získali od Nadačního fondu obětem holocaustu, kam jsme v září 2016 podali žádost o grant, obec Přistoupim přispěla 9 000 Kč, další peníze jsme získali během benefiční akce Restaurant Day v srpnu 2016, během benefičního odpoledne 9. 4. 2017 a také od jednotlivců. Všem přispěvatelům tímto děkujeme!!!

Fotografie ze slavnostního odhalení: https://oprisezs.rajce.idnes.cz/Slavnostni_odhaleni_pametni_desky_obetem_holocaustu,_24._9._2017

Fotoreportáž v Kolínském deníku: http://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/odhaleni-pametni-desky-zpestrila-modlitba-20170925.html

Článek Jaroslava Achaba Haidlera na shekel.cz: https://www.shekel.cz/39981/odvaha-neprehlednout

Článek PhDr. Lubora Falteiska v časopise Maskil: https://www.maskil.cz/5778/2.pdf

V rámci projektu proběhla v květnu 2017 také beseda v místní škole s pamětnicí holocaustu, paní Herštusovou, jejíž rodina pochází z Přistoupimi. Foto je dostupné zde: http://oprisezs.rajce.idnes.cz/Beseda_s_pametnici_holocaustu_pi_Hertusovou_v_mistni_skole/

Další setkávání a akce

Iniciujeme setkávání žen, dětí a rodin v naší obci – naším cílem je vzájemně se něco naučit, sdílet své vědomosti a talenty. V minulosti jsme několikrát organizovali akci Restaurant Day, sousedské pikniky, rukodělné setkávání žen (malování vajec, kovotepectví, pletení z papírových ruliček, pletení čtverců na deky do Afriky, malování mandal atd.) a Besedy se sousedy (přednášky o zajímavých tématech). Podílíme se na programu Posvícení v naší obci.

Pravidelně se zapojujeme do akce Ukliďme Pošembeří.

Od roku 2018 se účastníme Tříkrálové sbírky.

Pro další setkání sledujte sekci Aktuality.