Činnost a projekty

Označení hromadného hrobu na židovském hřbitově

Na židovském hřbitově v Přistoupimi ve volném prostoru blízko vchodu se nachází travnatý obdélník vymezený nízkým betonovým obrubníkem. Vysvětlující tabulka na něm kdysi umístěná dávno zmizela a návštěvník hřbitova to místo bez povšimnutí pomine. Ale neměl by. Pod zelenou trávou zde leží těla (nejspíše) sedmi mužů a jedné ženy, která byla mrtvá nalezena a posbírána podél vlakové trati z Kolína do Českého Brodu, když tudy v lednu 1945 projel transport smrti z Osvětimi. Přistoupimský židovský hřbitov byl nejbližší, kde mohli být pohřbeni, což se 25. 1. 1945 stalo. O této události je zápis v kronice obecního úřadu v Přistoupimi.

Těmito slovy jsme před dvěma lety uvedli projekt Označení hromadného hrobu na židovském hřbitově v Přistoupimi, který jsme dne 2. 10. 2022 úspěšně zakončili během Pietního aktu.

Ve spolupráci s Matana, a. s. jsme v roce 2021 zažádali o stanovisko Národního památkového ústavu a získali dotaci na část nákladů od Nadačního fondu obětem holocaustu. Děkujeme!! Zbytek práce byl proveden dobrovolnicky a z vlastních prostředků. V roce 2022 již nebránilo nic tomu, aby se autorka projektu, výtvarnice a přistoupimská občanka Barbora Veselá pustila do práce, které věnovala hezké letní dny. S příchodem podzimu byly práce dokončeny a nově označený hrob tak stihl ještě obrůst trávou.

Na pietní akt 2. 10. přijal pozvání pan David Peter, pražský rabín, který pronesl modlitbu za mrtvé, předseda židovské obce pan František Bányai, pan Jiří Padevět, spisovatel a nakladatel, který nás uvedl do kontextu transportů smrti a pan Pavel Pavlík náměstek hejtmanky. Na závěr nás historik Vladimír J. Mrvík seznámil s historií židovského osídlení na Českobrodsku. Hudebně celou akci citlivě doprovodil klarinetista Michal Zpěvák. O pohoštění se postarala Obec Přistoupim.

Cítíme vděčnost – a to nejen významným hostům, kteří nás poctili návštěvou, ale také všem, kdo se v posledních letech zasadili a zasazují o to, jak to na místním židovském hřbitově vypadá – pravidelně se účastní našich brigád na odstraňování břečťanu z náhrobků. Díky Pepo, Jindřichu, Stando, Petře, Báro, Míšo, Vláďo, Lucie, Alice a další… Vždycky je nám spolu moc fajn! Rádi mezi sebe uvítáme nové tváře, třeba při dalším úklidu!!

Pravidelné úklidy na židovském hřbitově v Přistoupimi

Zpravidla dvakrát do roka se potkáváme v neděli dopoledne při úklidu na židovském hřbitově, kde sekáme trávu a především odstraňujeme a odvážíme břečťan. Nejbližší úklid najdete v sekci Aktuality. Všechny úklidy hlásíme vlastníkovi hřbitova Matana, a. s. a postupujeme s maximálním ohledem na bezpečnost i úctu k židovské víře a zemřelým (muži jsou vybízeni k pokrytí hlavy). Akce není vhodná pro děti. Zajišťujeme občerstvení. Nářadí a rukavice si nosí účastníci sami – nejvhodnější jsou srpy, mačety a velké nůžky.

Loučka na návsi

Na sklonku roku 2020 jsme odstranili stávající travní porost na návsi v místě, kde stávala telefonní budka. Ten jsme následně zrotavátorovali a oseli směsí lučních květin, kterou jsme zakoupili z dotace od obce Přistoupim. Na jaře nám vykvetla loučka, která by měla být rok od roku hezčí. První sečení se uskutečnilo v červnu 2021.

Záhon u tismické Madony na návsi

V dubnu 2019 jsme vysadili záhon u Panny Marie na návsi. Do záhonu jsme koupili rostliny v hodnotě cca 2 000 Kč, velkou část rostlin jsme posbírali na svých zahradách. Obec Přistoupim uhradila mulčovací kůru. Ať nám všem záhon slouží k potěše oka co nejdéle!

Pamětní deska obětem holocaustu v Přistoupimi

Barbora Veselá, naše místopředsedkyně, od roku 2013 usilovala o vznik pamětní desky obětem holocaustu v Přistoupimi. Vypátrala jména 10 židovských přistoupimských obyvatel, kteří se po válce nevrátili domů. Dalších 5 jmen na desku přibylo po konzultaci s paní Evou Klementovou, která doplnila tato jména ze své rodiny.

Dne 24. 9. proběhlo slavnostní odhalení desky. Akce se zúčastnila starostka obce paní Vladimíra Brychová, zástupce židovské obce chazan Rafael Rod, který přednesl modlitbu za mrtvé, a dále také řada účinkujících: Oleksandra Jarišová zahrála na kytaru, Sabina Falteisková na flétnu, Rudolf Kvíz přednesl báseň Jaroslava Seiferta. Po slavnostním odhalení následovala prohlídka místního židovského hřbitova s panem Jaroslavem Achabem Haidlerem.

Deska je autorským dílem Barbory Veselé. Je odlita z laminátu v úpravě bronz, aby se předešlo případným krádežím. Celková hodnota projektu pamětní desky je 90 000 Kč. Tuto částku se nám však sehnat nepodařilo, proto cena za vytvoření vzoru k odlití horní desky byla paní Veselou stanovena sponzorsky. Samotné odlití stálo bezmála 60 000 Kč. Částku 40 000 Kč jsme získali od Nadačního fondu obětem holocaustu, kam jsme v září 2016 podali žádost o grant, obec Přistoupim přispěla 9 000 Kč, další peníze jsme získali během benefiční akce Restaurant Day v srpnu 2016, během benefičního odpoledne 9. 4. 2017 a také od jednotlivců. Všem přispěvatelům děkujeme!!!

Fotografie ze slavnostního odhalení zde.

Fotoreportáž v Kolínském deníku zde.

Článek Jaroslava Achaba Haidlera na shekel.cz.

V rámci projektu proběhla v květnu 2017 také beseda v místní škole s pamětnicí holocaustu, paní Herštusovou, jejíž rodina pochází z Přistoupimi. Foto je dostupné zde.

Další setkávání a akce

Iniciujeme setkávání žen, dětí a rodin v naší obci – naším cílem je vzájemně se něco naučit, sdílet své vědomosti a talenty. V minulosti jsme několikrát organizovali akci Restaurant Day, sousedské pikniky, rukodělné setkávání žen (malování vajec, kovotepectví, pletení z papírových ruliček, pletení čtverců na deky do Afriky, malování mandal atd.) a Besedy se sousedy (přednášky o zajímavých tématech). Podílíme se na programu Posvícení v naší obci.

Jsme členy MAS Pošembeří.

Pravidelně se zapojujeme do akce Ukliďme Pošembeří.

Od roku 2018 se účastníme Tříkrálové sbírky.

Pro další setkání sledujte sekci Aktuality.