oPŘISe, z. s.

Kdo jsme?

Jsme spolek vzniklý v březnu 2016, jsme vaše sousedky a sousedi, kteří by rádi podpořili kulturní a společenský život v obci, zvelebovali prostředí okolo nás a pečovali o historické dědictví obce.

O co nám jde?

Rozpětí našeho zájmu je široké – tak široké jako jsou potřeby obyvatel naší obce.

Chceme pečovat o příjemné prostředí k životu, pečovat o přírodu a krajinu v okolí Přistoupimi.

Jde nám o společenství lidí v naší obci – chceme organizovat a podporovat scházení lidí, sdílení zkušeností a vzájemnou pomoc občanů.

Chceme zvyšovat informovanost občanů obce.

Usilujeme o zachování kulturního a historického dědictví naší obce – vážíme si těch, kdo tu byli před námi a chceme toto dědictví uchovat i pro ty, kdo přijdou po nás.

Co děláme a máme v plánu?

Iniciovali jsme scházení žen v naší obci, sdílíme různé nápady a talenty, společně se učíme něco nového.

Realizujeme akce pro děti.

Realizovali jsme projekt pamětní desky obětem holocaustu v naší obci.

Připojujeme se k akcím podporujícím komunitní život – např. Restaurant Day, Mezinárodní den sousedů, akce Ukliďme Česko.

Do budoucna bychom rádi usilovali o obnovení rybníka („nádržky“) v naší obci.

Co vy na to?

 Pokud se vám naše nápady na zvelebení Přistoupimi líbí, chcete se aktivně zapojit a ovlivňovat to, čemu se budeme věnovat, neváhejte a přidejte se k nám! Členem spolku se může stát kdokoli starší 18 let s bydlištěm na území ČR. Členský poplatek činí 200 Kč na rok, důchodci a rodiče na rodičovské platí 100 Kč.